De drumband treedt zowel met de harmonie op als ook zelfstandig als slagwerk/percussie ensemble. Er is als slagwerkgroep/percussie-ensemble een breed repertoire voorhanden, waarbij zeker ook het “entertainment-gehalte” belangrijk is. Een goede wisselwerking met het publiek staat daarbij centraal. Daarnaast treedt de drumband op als samba-band met de daarbij behorende originele slagwerkinstrumenten.

Slagwerkinstructeur en leider van de drumband is Arend Bruijn.