Overzicht

Datum & tijd Programma Locatie
2018      
       
       
      Orkest
5 december St. Nicolaasviering Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam Orkest en Skagwerkgroep
16 december Kerstconcert Theater de Kom   m.m.v. zanger Norbert Kögging                                           Nieuwegein   Orkest
19 december Kerstconcert ('s middags) m.m.v. zanger Norbert Kögging Schiphol Plaza

Orkest

21 december Kerstconcert m.m.v. zanger Norbert Kögging
Bestel kaarten
Rotterdam

Orkest